Werkwijze

COMPLETE ONDERSTEUNING en ONTZORGEN van het gehele ontwikkel – en bouwproces

Onderzoek en analyse / ontwerp / uitwerking en WABO aanvraag / technische uitwerking / prijs- en contractvorming met de uitvoerende partijen / productie van werk- en productietekenwerk / uitvoeringsbegeleiding en projectmanagement op de bouw / opleveringen

Het totaal aan werkzaamheden beslaat altijd 6 hoofd onderdelen:
– Vooronderzoekswerk en ontwerpuitwerking; indiening van het conceptplan
– Definitief ontwerp en bouwaanvraagwerkzaamheden
– Technische uitwerking
– Prijsvorming met de aannemer(s)
– Productie van de werk- en productietekeningen
– Complete directievoering en toezicht / begeleiding van de bouwuitvoering