Korte Hoogstraat 15 E
3011GJ Rotterdam
010 - 414 9946
kantoor@alsemgeestdb.nl

Project

Medisch Centrum Bieslandhof

Opdrachtgever

Facilitaire Stichting Gezondheidszorg

Locatie

Delft

Ontwerp

2005 - 2006

Uitvoering

2007

In dit grote medische verzamelgebouw zijn op de 4 respectievelijke verdiepingen van totaal 5800 m2, uiteenlopende functies gehuisvest waaronder: twee HOED praktijken voor 5 huisartsen, een apotheek van 600 m2, een centrum voor paramedische voorzieningen ten behoeve van de Bieslandhof bewoners, studenten gezondheidszorg SGZ, priklaboratorium, psychologie praktijken, logopedie praktijk, Caesartherapie praktijk, mensendieck praktijk, 5 samenwerkende fysiotherapeuten, natuurgeneeskundige praktijk, het Medisch Training Centrum – Delft een praktijk voor fysiotherapie met 7 behandelkamers en een oefenzaal praktijk van ca. 240 m2, HSK psychotherapie praktijk met 5 spreekkamers, een thuiszorg kantoor, een opleidingscentrum met 2 praktijken voor tandartsen en 2 praktijken voor mondhygiënisten en een directie vleugel voor de Pieter van Foreest stichting (bundeling van zorgaanbieders).

Omdat het de vleugel van een bestaand verpleegtehuis is (dat weliswaar wordt gesepareerd) is de ontsluiting in nauwe samenwerking met de tuinarchitect en de facilitaire dienst van het tehuis uitgewerkt. Met name de logistieke stromen in en om het gebouw van alle bezoekers en gebruikers vergden de nodige aandacht. Wij hechtte er daarbij waarde aan om met zo min mogelijk verwijzingsaanduidingen op de juiste plek in het gebouw te kunnen komen. De ruimtelijke structuur moet in feite de logica van het geheel weergeven. In de ‘’verkaveling’’ van de diverse functies is dan ook gekozen voor een rustige zijde en een drukke zijde in het gebouw. Dit heeft geresulteerd in een stapeling van bijvoorbeeld de fysiotherapiefuncties en oefenzalen boven elkaar. 

De architectuur van deze verbouwopgave is grotendeels een interieuropdracht in de ruimste zin van het woord alsmede een aantal aanpassingen aan de gevels. Dit naast het uitbouwen van de begane grond ter plaatse van de apotheek, de Hoed-5 en de hoofdentree. Er is gezocht naar een verheldering van de plattegronden daar waar er in oorsprong een gangenstructuur domineerde in het bestaande gebouw. Het gebouw is daarbij in basis ‘’gestript’’ tot de hoofddraagconstructie en de schil. Het geheel is in combinatie met de bestaande installatie voorzien van geheel nieuwe op de functie aangepaste installaties. Per functie is het interieur voorstel uitgewerkt, voor wat betreft de ruimtewensen, de materialen, kleuren en het lichtplan, in nauwe samenspraak met de gebruikers.

Binnen onze werkzaamheden behoorden naast het ontwerp en de technische uitwerking ook de totale directievoering en het projectmanagement. In een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid naar de opdrachtgevers toe is door ons ook het gehele begeleidingsproces van alle genoemde betrokken gebruikers doorlopen.

Dit is gedaan door met alle gebruikersgroepen in een 5 tal rondes individuele gesprekken te voeren en de planvorming daarop continue bij te sturen. Het op de juiste omgaan met en bijeen houden van alle wensen en uiteenlopende meningen is de kracht in onze werkzaamheden. Dit in combinatie met het realiseren van het ontwerp en aansluiten op de bestaande gebouwstructuur.

Cookie instellingen

Alsemgeest Design & Build maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid
Instellingen